Celem działania Stowarzyszenia jest:

Cele stowarzyszenia realizujemy między innymi poprzez aktywny kontakt z organami administracji publicznej, Głównym Urzędem Miar, Polskim Komitetem Normalizacyjnym, jednostkami certyfikującymi.

Nieustannie prowadzimy badania społeczne dotyczące sytuacji branży i możliwości jej rozwoju. Opracowane wyniki rozpowszechniamy wśród przedsiębiorców z naszej branży.

Bierzemy czynny udział w przekazywaniu do członków Stowarzyszenia informacji o przedsiębiorstwach związanych z naszą branżą, ich możliwościach produkcyjnych i handlowych oraz ofertach dotyczących tematu myjni samochodowych.

Udzielamy pomocy członkom Stowarzyszenia w nawiązywaniu kontaktów gospodarczych z przedsiębiorstwami krajowymi i zagranicznymi.

Bardzo ważnym punktem naszej działalności jest pomoc członkom Stowarzyszenia w kwestiach prawnych istotnych dla naszej branży oraz pomoc w opracowaniu dokumentacji prawnej.

Podejmujemy działania związane z oceną i rekomendacją towarów i usług istotnych dla branży, takich jak środki chemiczne dostarczane do myjni, urządzenia obsługi elektronicznej, towary i usługi budowlane i konstrukcyjne oraz pomoc w negocjacjach handlowych z dostawcami towarów i usług istotnych dla branży.

Stwarzamy członkom Stowarzyszenia możliwość uczestnictwa w spotkaniach, konferencjach, szkoleniach, targach oraz innych wydarzeniach branżowych, w których uczestniczą przedsiębiorcy krajowi i zagraniczni.

Naszym zadaniem jest publiczne prezentowanie stanowiska stowarzyszenia, zwłaszcza wobec organów administracji publicznej w sprawach rozwiązań prawnych i ekonomicznych dotyczących branży.

Naszym celem jest jak najlepsza integracja członków stowarzyszenia.

Chcemy, aby przedsiębiorcy mogli liczyć na możliwość występowania pod wspólną marką, która wzmocni pozycję naszej branży na rynku, a stowarzyszonym pozwoli jeszcze bardziej rozwinąć swoją działalność.