Celem działania Stowarzyszenia jest:

  1. Lobbing, działalność promocyjna, w tym w zakresie public relations na rzecz rozwoju branży myjni samochodowych;
  2. Wspieranie działalności naukowo-technicznej, w tym prac badawczo-rozwojowych w zakresie nowoczesnych technologii w dziedzinach chemii, elektroniki i technologii wykorzystywanych w Branży;
  3. Działalność w zakresie przygotowywania projektów oraz opiniowania przepisów prawnych pozostających w obszarze zainteresowania Branży;
  4. Działalność na rzecz ulepszania jakości usług świadczonych przez myjnie samochodowe;
  5. Działalność na rzecz ochrony konsumentów i konkurencji na rynku myjni samochodowych;
  6. Reprezentowanie interesów Branży wobec organów administracji publicznej i sądów;
  7. Reprezentowanie interesów Branży wobec dostawców mediów, w tym energii elektrycznej i gazu;
  8. Działalność na rzecz rozwoju Branży w tym poszukiwanie nowych odbiorców usług Branży, zwłaszcza wśród przedsiębiorstw flotowych;