Myjnie Polskie

Jako wiarygodna organizacja reprezentujemy interesy branży myjni samochodowych między innymi poprzez branie czynnego udziału w rozmowach z Rządem i Samorządami.
Znane nam są problemy naszego środowiska i szukamy sposobów na ich rozwiązanie.

Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym dnia…
Spotkanie założycielskie odbyło się 27 kwietnia 2022 roku w Wieliczce. Podczas spotkania zostały wybrane władze Stowarzyszenia, czyli Zarząd i Komisja Rewizyjna.

Członków Stowarzyszenia łączy wspólna troska o najwyższą jakość świadczonych usług.
Przedsiębiorcy zrzeszeni w Stowarzyszeniu mogą liczyć na wsparcie oraz realną pomoc w rozwiązywaniu problemów, które napotykają na swojej codziennej drodze w prowadzeniu biznesu.
Dzięki wspólnej pracy i zaangażowaniu branża myjni samochodowych będzie miała możliwość dalszego zrównoważonego rozwoju.

W skład Zarządu Stowarzyszenia weszli:

Robert Nowak

Prezes Zarządu

Robert Lewandowski

Robert Zarychta

Andrzej Gonet

Witold Dzwonek

Cezary Nowak

W skład Komisji Rewizyjnej weszli:

Tomasz Piterak

Kamil Krzyżak

Waldemar Gawle

Chcesz do nas dołączyć.

Skontaktuj się z nami, przeprowadzimy Cię przez ten proces.

Dołącz
+48 519 131 465