Na stronie Sejmu pojawiła się interpelacja nr 33628 w naszej sprawie.

Wraz z posłem Aleksandrem Miszalskim złożyliśmy petycję w której opisaliśmy obawy oraz nasze stanowisko w związku z fiskalizacją.

https://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=CEKAUA