30 września Ministerstwo Finansów zatwierdziło projekt zmian do rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Nowy obowiązujący termin to 1 luty 2023 r.