Z dumą chcieliśmy poinformować, że przy udziale niezwykle zaangażowanych przedsiębiorców, którym nie jest obojętny los branży udało nam się powołać Stowarzyszenie Myjnie Polskie.

Podczas spotkania założycielskiego poruszyliśmy wiele bardzo ważnych tematów. Każdy z uczestników wniósł do stowarzyszenia cenne uwagi i swoje spostrzeżenia. W trakcie spotkania został powołany Zarząd i Komisja Rewizyjna