W dniach 29-30 marca 2022 w Warszawie w hotelu SENEGATE odbyła się pierwsza w historii naszej branży konferencja. Zgromadziła ona ponad 150 przedsiębiorców z całego kraju.

Podczas trwania konferencji przedsiębiorcy mieli możliwość wymiany poglądów, spostrzeżeń, uwag oraz omówienia bolączek związanych z branżą myjni samochodowych.

Podczas tej konferencji okazało się, że jest ogromna potrzeba zrzeszenia, stworzenia przestrzeni, gdzie będzie można czynnie brać udział w budowaniu lepszej przyszłości dla przedsiębiorców działających w branży.

Nie mogliśmy zostać obojętni na sygnały które do nas płynęły, dlatego też postanowiliśmy działać i podjęliśmy decyzję o założeniu stowarzyszenia.